Видача витягів


НАДАННЯ НОТАРІУСОМ ІНФОРМАЦІЇ З ЄДИНИХ ТА ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРІВ ДП “НАІС” МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ:

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ОБТЯЖЕНЬ РУХОМОГО МАЙНА.

Видача витягів:
Фізична чи юридична особа має право на отримання витягу про наявність чи відсутність запису в Реєстрі про обтяження, зміну обтяження, відступлення прав на предмет обтяження, передачу, видачу дубліката заставної та видачу нової заставної (у разі застави повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об’єктів). Для цього реєстратору подається відповідна заява.

ЄДИНИЙ РЕЄСТР ДОВІРЕНОСТЕЙ

Скорочені витяги з Єдиного реєстру видаються:
Реєстратором та Адміністратором на письмовий запит будь-яких фізичних та юридичних осіб, за встановленою формою.

Повні витяги з Єдиного реєстру видаються:
Реєстратором – на письмовий запит нотаріусів, осіб, щодо яких вчинялась нотаріальна дія, суду, прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування у зв’язку з кримінальним провадженням, цивільними, господарськими, адміністративними справами, справами про адміністративні правопорушення, що знаходяться в провадженні цих органів, а також Міністерства юстиції України, головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених чинним законодавством України.

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Надання інформації з Державного реєстру прав
Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно надається нотаріусом у вигляді витягу. Для одержання інформації з реєстру фізична чи юридична особа має звернутися до нотаріуса з відповідною заявою. Пошук інформації у реєстрі за заявою фізичної чи юридичної особи здійснюється виключно за об’єктом нерухомого майна.

СПАДКОВИЙ РЕЄСТР

Витяги та інформаційні довідки зі Спадкового реєстру про посвідчені заповіти і спадкові договори видаються:
іншим особам, крім заповідача та відчужувача, тільки після смерті останніх за умови пред’явлення свідоцтва про смерть або іншого документа, що підтверджує факт смерті заповідача, спадкодавця.