Довіреність на автомобіль чи договір купівлі-продажу

Звертаючись до нотаріуса за оформленням довіреності на розпорядження транспортним засобом, клієнти часто помилково розцінюють це як оформлення договору купівлі-продажу транспортного засобу. Згідно з положенням ст. 244 Цивільного кодексу України довіреністю є письмовий документ, який видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Головна відмінність генеральної довіреності на розпорядження транспортним засобом від договору купівлі-продажу полягає в тому, що видача довіреності не несе за собою переходу права власності на автомобіль. Власник автомобіля (довіритель) лише уповноважує іншу особу (представника) продати автомобіль та вчинити ряд дій, пов’язаних з продажем транспортного засобу (зняти автомобіль з обліку, отримати транзитні номери, укласти договір купівлі-продажу, одержати грошові кошти тощо).

ДОВІРЕНІСТЬ НА АВТОМОБІЛЬ

Довіреність – це письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами, це односторонній правочин, що фіксує межі повноважень представника, який, діючи на підставі довіреності, створює права та обов’язки безпосередньо для довірителя. Для видачі довіреності не потрібна присутність іншої особи, представника. Для цього потрібен власник транспортного засобу надаючи:
– паспорт;
– реєстраційний номер облікової картки платника податків (якщо особа через свої релігійні або інші переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків – паспорт з відміткою про наявність у особи права здійснювати будь-які платежі без номеру);
– свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
– інформація про представника (прізвище ім’я по батькові, повна дата народження та місце реєстрації).
Якщо від імені фізичної особи діє представник за довіреністю – оригінал довіреності, де передбачено право передоручення.
Юридична особа надає установчі документи; паспорт представника юридичної особи; якщо від імені юридичної особи діє представник за довіреністю – довіреність.

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Договір купівлі-продажу – правочин, укладений між двома або більше сторонами, за яким одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.
При укладенні договору купівлі-продажу мають бути присутні обидві сторони та надати наступні документи:
– паспорт;
– реєстраційний номер облікової картки платника податків (якщо особа через свої релігійні або інші переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків – паспорт з відміткою про наявність у особи права здійснювати будь-які платежі без номеру);
– Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
– незалежна експертна оцінка;
– довідка, що продавець перший раз в податковому році відчужує транспортний засіб (довідка видається в органах ДАІ);
– згода подружжя на укладення такого договору;
– свідоцтво про одруження.
Юридична особа надає установчі документи; паспорт представника юридичної особи. Якщо від імені юридичної особи діє представник за довіреністю – довіреність.

ДОКУМЕНТИ НАДАЮТЬСЯ В ОРИГІНАЛІ!

В результаті видачі генеральної довіреності на продаж автомобіля, як власник так і потенційний покупець можуть зіткнутися з певними труднощами. Власник автомобіля не може бути застрахований від штрафів або інших незаконних дій з використанням транспортного засобу представником по генеральній довіреності. Покупець, який купує автомобіль по довіреності має ризик, що дія генеральної довіреності може бути припинена в будь-який момент довірителем, тобто власником автомобіля, і для цього зовсім не обов’язкова згода довіреної особи. Цивільний кодекс зобов’язує довірителя лише повідомити довірену особу про припинення дії довіреності. В такому випадку дії довірителя призведуть до повернення автомобіля законному власникові. Ще одним із ризиків для покупця є припинення довіреності в разі смерті особи, яка видала довіреність. В такому випадку спадкоємці власника автомобіля можуть пред’явити позов про повернення автомобіля, який, як зазначалося вище, залишається власністю продавця після видачі довіреності. Іншим ризиком для Покупця є випадок, коли представник по довіреності через певний час вирішує зняти автомобіль з обліку, а виявляється, що на транспортний засіб накладено арешт. Уникнути такої проблеми не завжди можна, тому що на момент видачі довіреності власником автомобіля такого арешту може і не бути, а в майбутньому, в передбачених законодавством випадках, він може бути накладений на належне власнику майно.